Hobis – būti reikalinga bendruomenei

Hobis – būti reikalinga bendruomenei

Neseniai apskriejo žinia, jog Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė nuo liepos 1 dienos atsisako savo pareigų ir kandidatuoja į Lietuvos Respublikos Seimą naujoje naujoje Pasaulio lietuvių vienmandatėje apygardoje. Seimo rinkimai vyks spalio mėnesį. 

Ką mes žinome apie D. Asanavičiūtę? Pakalbinome Dalią, kol ji dar – viena iš mūsų, išeivių iš Lietuvos.

Gal galite truputį papasakoti apie save? Iš kokio Lietuvos krašto kilusi, kokioje šeimoje užaugusi? Ar turite šeimą? Kokie Jūsų pomėgiai?

Esu gimusi ir augusi Vilniuje, miesto centre, visai šalia Operos ir baleto teatro. Todėl vadinu save asfalto ir centro vaiku. Labai myliu Vilnių ir savo britams bičiuliams su didžiausiu malonumu ir azartu pasakoju apie šį stebuklingą miestą ir šalį – Lietuvą.

Mano seneliai ir tėvai – pedagogai. Visuomet iš labai arti mačiau jų atsakingą ir sunkų darbą, todėl man niekada nekilo minčių, kad pedagogas nėra prestižinė profesija. Ir žmonės, dirbantys šį darbą, turi jausti pašaukimą ir meilę vaikams, kuriems nori perduoti ne tik mokslo žinias, bet ir gyvenimiškas vertybes.

Turiu du nuostabius jau suaugusius vaikus, kuriuos dar paauglius atsivežiau į Jungtinę Karalystę. Čia jie baigė mokyklas, studijas.

Mano hobis – bendruomenė. Jeigu nepatiktų tai ką darau, nematyčiau šioje visuomeninėje veikloje prasmės, neskirčiau tam laiko ir jėgų. Todėl, kai manęs klausia, kodėl neskiriu laiko sau, atsakau, kad mėgstama veikla – geriausias laikas, skirtas ne tik sau, bet ir bendruomenei.

Apie ką svajojote vaikystėje?

Vaikystėje ypatingų svajonių neturėjau. Svajojau pabėgti nuo sodo ravėjimo, žaisti su draugėmis, neiti į mokyklą ir gyventi nerūpestingą gyvenimą. Paauglystėje prasidėjo gyvenimo prasmės ieškojimas. Labai troškau veikti tai, kas suteiktų prasmę ir būtų naudinga žmonėms.

Mokyklos metai, studijos. Ką esate baigusi? Buvote moksliukė?

Savo tėvų keliu nėjau, netapau pedagoge, pasirinkau studijuoti verslo vadybą ir rinkodarą ir VGTU įgijau magistro laipsnį. Nebuvau moksliukė, bet mokyklą baigiau gerais pažymiais. Studijuodama ištekėjau, gimė vaikai, todėl turėjau derinti motinystę, studijas ir darbą. Paprasta nebuvo, visko siekiau pati, kartu stengiausi ir vaikams suteikti kuo daugiau galimybių.

Ką veikėte iki išvažiavimo gyventi į Jungtinę Karalystę?

Iki išvykimo dirbau, auginau vaikus, gyvenau intensyvų gyvenimą.

Kodėl emigravote?

Kaip ir didelė dalis išvykusiųjų, emigravau dėl ekonominių priežasčių. Vienai auginti vaikus, išlaikyti šeimą tuo metu, po krizės, paprasta nebuvo. Todėl nusprendžiau išvykti ir kurti gyvenimą Jungtinėje Karalystėje. Nuo atvykimo dirbu pagal specialybę, vadovaujamą darbą, galiu skirti laiko bendruomeninei veiklai ir gyventi pilnavertį gyvenimą.

Labai greitai Jungtinėje Karalystėje atsidūrėte priešakinėse išeivių pozicijose? Kaip pavyko?

Vos atvykus, mane “pagavo” Bendruomenės aktyvistai. Įsitraukiau į organizacijos veiklą, netrukus buvau išrinkta Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininke. Mano tikslas buvo bendruomenę sutelkti, suvienyti, sustiprinti ir įveiklinti. Ir tai pavyko. Išsiplėtėme iki 20 skyrių, veikla peržengė JK ribas – vykdome bendrus projektus ne tik su Lietuva, bet ir su kitomis kraštų bendruomenėmis. Kasmet Lietuvoje rengiame Kalėdas vaikams iš socialiai jautrių šeimų, vykdome prekybos žmonėmis prevencinius projektus.

Lyderė – to siekta ar atsitiktinai?

Lyderiu tampama tuomet, kai tavimi seka, tavimi tiki, pasitiki, kai bendraminčių būrys didėja, o atliekama veikla neša apčiuopiamus rezultatus. Tiesiog tikėjau tuo, ką dariau, visuomet stengiausi vienyti, burti ir siekti gėrio bendruomenei. Tai yra mano pagrindinis tikslas, ne lyderystė kaip tokia.

Dabar kandidatuojate į Seimą ir paliekate savo pozicijas JK lietuvių bendruomenėje. Ar esate patenkinta tuo, ką nuveikėte šiose organizacijose? Ką norėtumėte perduoti Jūsų įpėdiniams?

Daug įdėta darbo per tuos šešerius metus, suburta nuostabi, stipri ir motyvuota komanda, kuria tikiu. Kryptis teisinga ir telieka toliau eiti pasirinktu keliu. Ir esu įsitikinusi, kad JKLB toliau augs, vykdys prasmingas veiklas ir ties tiltus su Lietuva.

Ko siekiate kandidatuodama į Seimą? Kokius svarbiausius uždavinius esate sau išsikėlusi?

• Lituanistinis švietimas. Užsienyje veikia 230 lituanistinio neformaliojo švietimo mokyklų, kurios gimusios pačių tėvų ir mokytojų iniciatyva. Akivaizdu, kad šiuo metu daugumoje užsienio valstybių nėra sudarytos tinkamos sąlygos tėvams vesti vaikus į lituanistines mokyklas, kuriose jie galėtų išlaikyti savo lietuvišką tapatybę. Todėl dirbau ir dirbsiu lituanistinį švietimą prioretizuojant ir teikiant realią valstybės pagalbą.

• Pilietybės išsaugojimas. Tam daug atidaviau savo jėgų ir nors referendumas neišsprendė šio klausimo, toliau dėsiu pastangas, kad artimoje ateityje užsienyje gyvenantys Lietuvos  piliečiai turėtų galimybę išsaugoti ir LR pilietybę, įgiję kitos valstybės pilietybę.

• Etninių žemių padėtis. Susiklosčiusios istorinės ir politinės aplinkybės nulėmė etninėse žemėse gyvenančių lietuvių likimą. Jie neišvyko iš Lietuvos – Lietuvos teritorinės ribos persikėlė ir etninėse žemėse gyvenantys lietuviai atsidūrė už Lietuvos ribų.

• Labai svarbus klausimas – grįžtamosios migracijos. Turime sudaryti pačias geriausias sąlygas tiems, kurie yra pasiryžę ar svarsto grįžti gyventi į Lietuvą. Turime atsisakyti seno požiūrio, nukreipto prieš emigrantus – šiandien privalome pasiruošti ne tik kalbomis, bet ir veiksmais padėti grįžti namo. Tai vieno langelio principu teikiama informacija grįžtant, vaikų sklandesnė integracija, psichologinė pagalba visai šeimai, darbo vietos grįžtant, pagalba darbdaviams įdarbinus grįžusius iš užsienio. Tolerancija vyresnio amžiaus žmonėms, pagalba integruojantis į Lietuvos darbo rinką, pagalba tėvams, turintiems specialiųjų poreikių vaikus. Pagalba mišrioms šeimoms mokantis lietuvių kalbos ir integruojantis į Lietuvos socialinį gyvenimą.

• Prekybos žmonėmis prevencija ir švietimas turi vykti ne tik išvykusiųjų tarpe, bet ir Lietuvos mokyklose.

• Esame viena tauta. Turi mažėti atkirtis tarp gyvenančių Lietuvoje ir užsienyje. Daug dirbau ir toliau dirbsiu, kad nebeliktų “jie” ir “mes”. Ir toliau sieksiu, kad atskirtis mažėtų. Be abejo, ne mažiau svarbus tikslas – išlaikyti stiprius ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais, o ypač tais, kurie nori prisidėti prie spartesnio Lietuvos kaip valstybės augimo. Prioritetą turime teikti užsienyje gyvenančių lietuvių įtraukimui į Lietuvai svarbių sprendimų priėmimą, pasinaudojant užsienyje emigravusių lietuvių įgyta patirtimi ir žiniomis. Be to, labai svarbu ir sudaryti sąlygas versliems užsienio lietuviams, pasiryžusiems investuoti ir kurti naujas darbo vietas savo tėvynėje.

Kodėl pasirinkote TS-LKD? Kitos partijos nesiūlė?

Visuomet buvau dešinių politinių pažiūrų, todėl priėmiau TS-LKD pasiūlymą jungtis. Kitų partijų pasiūlymų nesvarsčiau.

Turite numačiusi sau planą B, jei nepateksite į Seimą?

Negali eiti į mūšį, jei nesitiki pergalės. Todėl visas dėmesys dabar skirtas rinkimams. Ir jeigu bus kitaip, planuoju likti Lietuvoje ir dirbti ten, kur galiu būti naudinga Tėvynei.

Dėkoju už pokalbį.

Angelė Digaitytė

Rinkimų agitacijai skirta informacija, už kurią nebuvo mokama, skleidžiama elektroninėmis priemonėmis.

2020-06-14